Wzór Herona


Wzór Herona pozwala obliczyć pole trójkąta, jeżeli znane są długości jego boków  (a, b i c)

Wzór Herona ma postać:

\(P = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}\)

\(p = \dfrac{a + b + c}{2}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole trójkąta

\(a, b, c\) - długości boków trójkąta

\(p\) - połowa obwodu trójkąta

 


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka