Eszkola

Prawa rachunku zdań wzór

Wzór na przemienność koniunkcji ma postać:

\(p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p\)

Koniunkcja zdań p i q jest równoważna koniunkcji zdań q i p

Wzór na przemienność alternatywy ma postać:

\(p \vee q \Leftrightarrow q \vee p\)

Alternatywa zdań p i q jest równoważna altrenatywie zdań q i p

Wzór na łączność koniunkcji ma postać:

\([(p \wedge q) \wedge r] \Leftrightarrow [(p \wedge (q \wedge r)]\)

Koniunkcja koniunkcji zdań p i q oraz zdania r jest równoważna koniunkcji zdania p oraz koniunkcji zdań q i r

Wzór na łączność altrenatywy ma postać:

\([(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow [(p \vee (q \vee r)]\)

Alternatywa alternatywy zdań p i q oraz zdania r jest równoważna alternatywie zdania p oraz alternatywie zdań q i r

Wzór na rozdzielność koniunkcji względem alternatywy ma postać:

\([(p \vee q) \wedge r] \Leftrightarrow [(p \wedge r) \vee  (q \wedge r)]\)

Koniunkcja altrenatywy zdań p i q oraz zdania r jest równoważna aletrnatywie koniunkcji zdań p i r oraz koniunkcji zdań q i r

Wzór na rozdzielność alternatywy względem koniunkcji ma postać:

\([(p \wedge q) \vee r] \Leftrightarrow [(p \vee r) \wedge (q \vee r)]\)

Alternatywa koniunkcji zdań p i q oraz zdania r jest równoważna koniunkcji alternatywy zdań p i r oraz alternatywy zdań q i r

Wzór na I prawo de Morgana ma postać:

\(\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow [(\sim p) \vee (\sim q)]\)

Zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych zdań

Wzór na II prawo de Morgana ma postać:

\(\sim(p \vee q) \Leftrightarrow [(\sim p) \wedge (\sim q)]\)

Zaprzeczenie alternatywy dwóch zdań jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń tych zdań

Prawa rachunku zdań - jak stosować w praktyce?

8-4 =