Eszkola

Prąd stały co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prądem stałym nazywany jest przepływ ładunków elektrycznych, którego natężenie, kierunek i zwrot są stałe w czasie. Przepływ takiego prądu jest efektem stałego napięcia w obwodzie, co ilustrują poniższe wykresy zmienności natężenia \(I(t)\) i napięcia \(U(t)\) w czasie po załączeniu w chwili \(t_0\) stałego napięcia o wartości \(U_0\):

Prąd stały  Prąd stały 

 

Natężenie prądu stałego \(I\) jest miarą szybkości przepływu ładunku, definiowane jest jako stosunek przepływającego ładunku \(q\) w czasie \(\Delta t\):

\(I=\dfrac{q}{\Delta t}\)
Moc prądu stałego \(P\)  o natężeniu \(I\) przy napięciu \(U\) można obliczyć ze wzoru:
\(P=U\cdot I\)

Praca prądu stałego \(W\) wykonana w czasie \(t\) wyniesie zatem:
\(W=U\cdot I\cdot t\)

Urządzenia zasilane prądem stałym są oznaczane symbolem DC (od angielskiego direct current). Jednym ze źródeł prądu stałego są baterie. Popularne "paluszki" dają napięcie 1.5 V. Może to być za mało dla części urządzeń, wtedy stosuje się układy konwertujące prąd przemienny (taki, jaki jest w gniazdkach) na prąd stały.

Prąd stały Wasze opinie

5-2 =

Oprócz prąd stały może Ci się przydać