Eszkola

Web 2.0 - czym jest?

Bardzo często mówi się, że Web 2.0 traktowane jest jako "druga generacja Internetu" i pozwala na zupełnie nowe, lepsze użytkowanie sieci. Web 2.0 stanowią serwisy internetowe, które powstały po roku 2001 i są oparte na treściach tworzonych przez użytkowników wybranych serwisów. Dzisiaj Web 2.0 jest nową ideą budowania rozwiązań internetowych, która daje szersze możliwości. Sieć drugiej generacji pozwala swoim użytkownikom na interakcje ze stronami internetowymi i aktywne ich tworzenie. Użytkownicy biorą udział jako uczestnicy dyskusji oraz czytają treści publikowane na stronie. W technologii Web 2.0 pojawiła się również grupa krytyków, aktywnie wyrażających swoją opinię na dany temat. Najlepszym wprowadzonym rozwiązaniem jest możliwość prowadzenia rozmów tekstowych, głosowych oraz udostępniania obrazów w czasie rzeczywistym. 

Charakterystyka Web 2.0:

 • łatwość tworzenia,
 • możliwość udostępniania obrazów, plików, informacji,
 • niewielkie koszty,
 • szeroki zasięg działania,
 • utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, 
 • rozwój nauki,
 • możliwość wspólnej pracy z partnerami biznesowymi,
 • interakcyjność.

Docenienie odbiorców oraz nadanie im roli w kształtowaniu sieci jest najważniejszą cechą Web 2.0. 

Najbardziej znane strony w modelu Web 2.0:

 • Facebook, 
 • Twitter,
 • Allegro,
 • Instagram,
 • YouTube.

W ostatnich latach Internet jest jednym z najważniejszych narzędzi, które wspomaga pracę i zarządzanie w firmie. Nowe technologie wspierane przez Internet pozwalają na szybsze nawiązywanie kontaktów z klientami, prezentacje zamówień, budowanie prawidłowego wizerunku firmy oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań. Web 2.0 stał się sposobem na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa i opracowaniu ciekawych rozwiązań, które ulepszą jego działanie. Web 2.0 nie jest, jak wiele osób twierdzi, jedynie narzędziem społecznościowym, ale również zawiera narzędzia kierowane do celów biznesowych. Zwiększają one wydajność pracowników, polepszają komunikację, pomagają tworzyć nowe aplikację biznesowe oraz wspierają wszelkie prace badawcze. Zdalny dostęp do danych firmy jest wielkim ułatwieniem w pracy. Aby firma dorównywała innym konkurencyjnym przedsiębiorstwom musi korzystać z nowoczesnych technologii, które pomogą w jej rozwoju. Jest to konieczne, ponieważ firma, która nie jest otwarta na nowe rozwiązania bardzo szybko traci efektowność pracy i wypada z rynku. 

Web 2.0 Wasze opinie

9+5 =