Eszkola

Ruch. Rodzaje ruchów co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ruchjest to zmiana położenia ciała w stosunku do innego ciała uznawanego za układ odniesienia.

 Pojęcie ruchu jest względne, ponieważ zależy ono od układu odniesienia, np. idący człowiek w jadącym wagonie wykonuje inny ruch względem osoby stojącej na przystanku a inny ruch względem osoby siedzącej w tym samym wagonie. Rozpatrując układ Ziemia – Księżyc można powiedzieć, że ziemia jest nieruchoma a księżyc wykonuje ruch obrotowy wokół niej, natomiast rozpatrując układ Słońce – Ziemia można powiedzieć, że to Ziemia wykonuje ruch obrotowy. Właśnie to oznacza względność ruchu, w zależności od układu odniesienia to samo ciało może wykonywać różny rodzaj ruchu.

Aby opisać ruch obiektu (ciała w sposób matematyczny ustala się współrzędne charakteryzujące położenie ciała (wektor środka ciężkości lub wektor środka masy, kąty określające ułożenie ciała w przestrzeni) i ustala się ich zależność położenia od czasu. Dobiera się układ odniesienia, którym najczęściej jest kartezjański układ współrzędnych (osie X, Y, Z). Otrzymane równania, które przedstawiają zależność położenia ciała od czasu, nazywa się równaniami ruchu. Krzywą, wyznaczoną przez poruszające się ciało nazywa się torem ruchu ciała. Ruch można podzielić na:

1)      ruch jednostajny

2)      ruch zmienny – w którym można podzielić na:

    a)      ruch jednostajnie zmienny, (np. ruch przyspieszony, ruch opóźniony)

    b)      ruch niejednostajnie zmienny

Wśród rodzajów ruchów można również wyróżnić ruch prostoliniowy oraz ruch po okręgu, ruchem określa się również spadek swobodny i wszystkiego rodzaju rzuty ciał. Innym podziałem ruchów jest ruch okresowy i nieokresowy. Do opisywania ruchów okresowych najczęściej używa się funkcji trygonometrycznych (sinus, cosinus, …). Kolejnym rodzajem ruchów jest ruch obrotowy i postępowy. W ruchu obrotowym ciało wiruje wokół siebie lub wokół jakiegoś innego ciała lub układu ciał, a w ruchu postępowym nie zmienia swojej orientacji. Wielkościami charakteryzującymi ruch są najczęściej: położenie, tor ruchu, prędkość, prędkość kątowa, przyspieszenie, przyspieszenie kątowe.

Ruch. Rodzaje ruchów Wasze opinie

8-4 =

Oprócz ruch. rodzaje ruchów może Ci się przydać