Eszkola

Siła wypadkowa obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Dane są dwie siły działające w przeciwnych kierunkach: \(\overrightarrow{F_1}=2[N]\) oraz \(\overrightarrow{F_2}=-4[N]\). Ile wynosi siła wypadkowa i jak jest skierowana?

Rozwiązanie:

Siła wypadkowa jest sumą wektorów sił.

\(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\)

Stąd:

\(\overrightarrow{F}=2-4=-2[N]\)

Siła wypadkowa jest skierowana zgodnie z siłą \(\overrightarrow{F_2}\)

Jak obliczyć siła wypadkowa - wyniki

3×2 =

Może Ci się przydać: