Eszkola

Równia pochyła co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równia pochyła jest modelem w fizyce, który obrazuje rozkład sił na płaskiej powierzchni ustawionej pod kątem \(\alpha\) do linii pola grawitacyjnego, w którym działa siła ciężkości \(F_g\), co obrazuje poniższy rysunek.

Równia pochyła

Na klocek o masie \(m\) umieszczony na równi działa siła grawitacji, która powoduje jego docisk do równi oraz zsuwanie. Siłę grawitacji można rozdzielić na dwie składowe: siłę nacisku \(F_n\), która jest prostopadła do powierzchni równi oraz siłę spychającą \(F_s\) - równoległą do powierzchni. W przypadku, gdy ruch odbywa się z tarciem należy uwzględnić siłę tarcia działającą w kierunku siły spychającej, lecz z przeciwnym zwrotem. Na rysunku została zaznaczona dodatkowo siła reakcji \(F_r\). Ponieważ klocek nie powoduje zapadania się podłoża równi to oznacza, że musi istnieć dodatkowa siła, która zgodnie z zasadami dynamiki będzie równoważyć siłę nacisku, ta siła nazywana jest siłą reakcji podłoża. 

\(F_n=F_r\) - siły te są równe, co do wartości.

To, jak rozkłada się siła grawitacji zależne jest od kąta nachylenia równi:

\(F_s=F_g\cdot sin(\alpha)=mg\cdot sin(\alpha)\),
\(F_n=F_g\cdot cos(\alpha)=mg\cdot cos(\alpha)\)

Równia pochyła Wasze opinie

4×7 =

Oprócz równia pochyła może Ci się przydać