Eszkola

Wzór na równanie Snydera-Soczewińskiego wzór

Równanie Snydera-Soczewińskiego - wzór

Równanie Snydera-Soczewińskiego wyraża się wzorem:

\(\log k=\log V_a+\beta (E_0-A_s\varepsilon_0)+\log(\dfrac{W_a}{V_M})\)

gdzie:

\(k\) - współczynnik retencji \([-]\),

\(V_a\) - objętość fazy ruchomej zaadsorbowanej przez jednostkę masy adsorbenta \([cm^3]\),

\(\beta\) - liczba charakteryzująca aktywność adsorbneta \([-]\),

\(E_0\) - energia swobodna adsorpcji cząsteczek analitu \([\frac{J}{mol}]\),

\(\varepsilon_0\) - energia swobodna adsorpcji \([\frac{J}{mol\cdot m^3}]\),

\(A_s\) - powierzchnia adsorbneta zajęta przez jeden mol cząsteczek analitu \([m^3]\),

\(W_a\) - masa adsorbenta w kolumnie \([g]\),

\(V_M\) - objętość fazy ruchomej w kolumnie \([cm^3]\).

Powyższe równanie można zapisać w postaci skróconej:

\(\log k=const+\beta (E_0-A_s\varepsilon_0)\)

Wzór na równanie Snydera-Soczewińskiego - jak stosować w praktyce?

9+1 =