Eszkola

Wzór na średnią masę atomową pierwiastka

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na śtrednią masę atomową pierwiastka ma postać:

\(m_{at.} = \dfrac{m_{at.1} \cdot p_1 \% + m_{at.3} \cdot p_2 \% + ...}{100 \%}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_{at.}\) - masa atomowa pierwiastka \([u]\)

\(m_{at.1}, m_{at.2} \) - masy atomowe poszczególnych izotopów \([u]\)

\(p_1 \%, p_2 \%\)procentowe zawartości poszczególnych izotopów \([\%]\)


Masa atomowa pierwiastka jest średnią masą atomową wynikającą z procentowej zawartości poszczególnych jego izotopów. Np. miedź jest mieszaniną \(68,9 \%\) iztoptopu \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\) oraz \(31,1 \%\) izotopu \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\) zatem średnia masa atmowa miedzi wynosi: \(0,689 \cdot 63 u + 0,311 \cdot 65u = 63,6 u\)


Jednostki:

\(u\) - unit

\(\%\) - procent

Może Ci się przydać: