Eszkola

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy – Zadanie 1

Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy:

a) \(1\dfrac{1}{2}\)

b) \(2\dfrac{3}{4}\)

c) \(3\dfrac{5}{7}\)

d) \(4\dfrac{7}{9}\)

Rozwiązanie

a)
\(1\dfrac{1}{2}=\dfrac{1\cdot 2+1}{2}=\dfrac{2+1}{2}=\dfrac{3}{2}\)

b)
\(2\dfrac{3}{4}=\dfrac{2\cdot 4+3}{4}=\dfrac{8+3}{4}=\dfrac{11}{4}\)

c)
\(3\dfrac{5}{7}=\dfrac{3\cdot 7+5}{7}=\dfrac{21+5}{7}=\dfrac{26}{7}\)

d)
\(4\dfrac{7}{9}=\dfrac{4\cdot 9+7}{9}=\dfrac{36+7}{9}=\dfrac{43}{9}\)