Eszkola

Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 2 obliczenia

Oblicz wartość logarytmów:

a) \(2\log_{16} 4\)

b) \(3\log_{27} 3\)

c) \(10\log_{32} 2\)

d) \(-4\log_{\frac{1}{25}} 5\)

e) \(6\log_{2} 2\)

Należy pamiętać o wzorach:

\(\log_{a} b^m=m\cdot \log_{a} b\)

\(\log_{a} a=1\)

Rozwiązanie
a)
\( 2\log_{16} 4=\log_{16} 4^2=\log_{16} 16=1\)

b)
\(3\log_{27} 3=\log_{27} 3^3=\log_{27} 27=1\)

c)
\(10\log_{32} 2=\log_{32} 2^10=\log_{32} 1024=2\)

d)
\(-4\log_{\frac{1}{25}} 5=\log_{\frac{1}{25}} 5^{-4}=\log_{\frac{1}{25}} \dfrac{1}{625}=2\)

e)
\(6\log_{2} 2=6\)Jak obliczyć właściwości i wzory logarytmów – zadanie 2 - wyniki

9-2 =