Eszkola

Rozszerzanie ułamków – Zadanie 2 obliczenia

Rozszerz podane ułamki, aby mianownik wynosił \(24\):

a) \(\dfrac{1}{2}\)

b) \(\dfrac{2}{3}\)

c) \(\dfrac{7}{4}\)

d) \(\dfrac{2}{6}\)

e) \(\dfrac{11}{12}\)

Rozwiązanie
a)
\(\dfrac{1}{2}\)

aby z liczby \(2\) otrzymać \(24\), należy pomnożyć ją przez \(12\) i przez taką liczbę rozszerzamy ułamek:

\(\dfrac{1}{2}_{\: / \: \cdot 12}=\dfrac{1\cdot 12}{2\cdot 12}=\dfrac{12}{24}\)

b)
\(\dfrac{2}{3}\)

aby z liczby \(3\) otrzymać \(24\), należy pomnożyć ją przez \(8\) i przez taką liczbę rozszerzamy ułamek:

\(\dfrac{2}{3}_{\: / \: \cdot 8}=\dfrac{2\cdot 8}{3\cdot 8}=\dfrac{16}{24}\)

c)
\(\dfrac{7}{4}\)

aby z liczby \(4\) otrzymać \(24\), należy pomnożyć ją przez \(6\) i przez taką liczbę rozszerzamy ułamek:

\(\dfrac{7}{4}_{\: / \: \cdot 6}=\dfrac{7\cdot 6}{4\cdot 6}=\dfrac{42}{24}\)

d)
\(\dfrac{2}{6}\)

aby z liczby \(6\) otrzymać \(24\), należy pomnożyć ją przez \(4\) i przez taką liczbę rozszerzamy ułamek:

\( \dfrac{2}{6}_{\: / \: \cdot 4}=\dfrac{2\cdot 4}{6\cdot 4}=\dfrac{8}{24}\)

e)
\(\dfrac{11}{12}\)

aby z liczby \(12\) otrzymać \(24\), należy pomnożyć ją przez \(2\) i przez taką liczbę rozszerzamy ułamek:

\( \dfrac{11}{12}_{\: / \: \cdot 2}=\dfrac{11\cdot 2}{12\cdot 2}=\dfrac{22}{24}\)

Jak obliczyć rozszerzanie ułamków – zadanie 2 - wyniki

9-3 =