Eszkola

Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 5 obliczenia

Rozwiąż metodą graficzną, wskaż typ układu równań (oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny):
\( \left\{\begin{matrix}
-6x+3y=9\\
-8x+4y=12
\end{matrix}\right.\)


Rozwiązanie
Aby narysować wykres podanych równań najpierw należy przekształcić je do postaci \(y=ax+b\) a następnie naszkicować na wykresie.

\( \left\{\begin{matrix}
y=2x+3\\
y=2x+3
\end{matrix}\right.\)


Po przekształceniu wzorów otrzymujemy dwa identyczne równania. Oznacza to, że będziemy mieli na wykresie dwie proste nałożone na siebie.

Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 5

Dwie proste pokrywające się mają nieskończenie wiele punktów wspólnych.

Odpowiedź:
Układu równań posiada nieskończenie wiele rozwiązań, jest to układ równań nieoznaczony.Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3 

Zadanie 4  

Jak obliczyć układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – zadanie 5 - wyniki

1+7 =