Eszkola

Logarytmy – Zadanie 1 obliczenia

Oblicz wartość logarytmów:

a) \(\log_{2} 1\)

b) \(\log_{6} 1\)

c) \(\log_{12} 1\)

d) \(\log_{\sqrt{3}} 1\)

e) \(\log_{203} 1\)

Należy pamiętać o wzorze: \(\log_{a} 1=0\)

Rozwiązanie
a)
\(\log_{2} 1\)

\(2\) do jakiej potęgi daje 1? Jest to \(0\).
więc:

\(\log_{2} 1=0\)

b)
\(\log_{6} 1\)

\(6\) do jakiej potęgi daje 1? Jest to \(0\).
więc:

\(\log_{6} 1=0\)

c)
\(\log_{12} 1\)
\(12\) do jakiej potęgi daje 1? Jest to \(0\).
więc:
\(\log_{12} 1=0\)

d)
\(\log_{\sqrt{3}} 1\)

\(3\) do jakiej potęgi daje 1? Jest to \(0\).
więc:
\(\log_{3} 1=0\)

e)
\(\log_{203} 1\)
\(203\) do jakiej potęgi daje 1? Jest to \(0\).
więc:

\(\log_{203} 1=0\) 


Zadanie 2 

Zadanie 3 

Jak obliczyć logarytmy – zadanie 1 - wyniki

6×3 =