Eszkola

Logarytmy – Zadanie 2 obliczenia

Oblicz wartość logarytmów:

a) \(\log_{2} 2\)

b) \(\log_{4} 4\)

c) \(\log_{12} 12\)

d) \(\log_{\sqrt{5}} \sqrt{5}\)

e) \(\log_{903} 903\)

Należy pamiętać o wzorze: \(\log_{a} a=1\)

Rozwiązanie
a)
\(\log_{2} 2\)

\(2\) do której potęgi daje \(2\)? Jest to \(1\).
więc:

\(\log_{2} 2=1\)

b) \(\log_{4} 4\)

\(4\) do której potęgi daje \(4\)? Jest to \(1\).
więc:

\(\log_{4} 4=1\)

c) \(\log_{12} 12\)

\(12\) do której potęgi daje \(12\)? Jest to \(1\).
więc:

\(\log_{12} 12=1\)

d) \(\log_{\sqrt{5}} \sqrt{5}\)

\(5\) do której potęgi daje \(5\)? Jest to \(1\).
więc:

\(\log_{5} 5=1\)

e)
\(\log_{903} 903\)

\(903\) do której potęgi daje \(903\)? Jest to \(1\).
więc:

\(\log_{903} 903=1\)Zadanie 1 

Zadanie 3

Jak obliczyć logarytmy – zadanie 2 - wyniki

3+4 =