Eszkola

Logarytmy – Zadanie 3 obliczenia

Oblicz wartość logarytmów:

a) \(\log_{2} 4\)

b) \(\log_{3} 9\)

c) \(\log_{2} 32\)

d) \(\log_{3} 27\)

e) \(\log_{5} 125\)

Rozwiązanie
a)
\(\log_{2} 4\)

\(2\) do której potęgi aby dało \(4\)? Jest to \(2\), ponieważ \(2\) do potęgi \(2\) daje \(4\).
więc:

\(\log_{2} 4=2\)

b)
\(\log_{3} 9\)

\(3\) do której potęgi aby dało \(9\)? Jest to \(2\), ponieważ \(3\) do potęgi \(2\) daje \(9\).
więc:

\(\log_{3} 9=2\)

c)
\(\log_{2} 32\)

\(2\) do której potęgi aby dało \(32\)? Jest to \(5\), ponieważ \(2\) do potęgi \(5\) daje \(32\).
więc:

\(\log_{2} 32=5\)

d)
\(\log_{3} 27\)

\(3\) do której potęgi aby dało \(27\)? Jest to \(3\), ponieważ \(3\) do potęgi \(3\) daje \(27\).
więc:

\(\log_{3} 27=3\)

e)
\(\log_{5} 125\)

\(5\) do której potęgi aby dało \(125\)? Jest to \(3\), ponieważ \(5\) do potęgi \(3\) daje \(125\).
więc:

\(\log_{5} 125=3\)Zadanie 1 

Zadanie 2 

Jak obliczyć logarytmy – zadanie 3 - wyniki

7-2 =