Eszkola

Zamiana ułamków okresowych na zwykłe – Zadanie 2 obliczenia

Zamień ułamek okresowy na ułamek zwykły bez stosowania równań:

a) \(0,9(663)\)

b) \(0,(3)\)

c) \(6,112(5)\)

d) \(0,86(461)\)

e) \(0,6(4229)\)

f) \(0,607(91) \)

Rozwiązanie

a)
\( 0,9(663)=\dfrac{9663-9}{9990}=\dfrac{9654}{9990}\)

b)
\(0,(3)=\dfrac{3-0}{9}=\dfrac{3}{9}\)

c) \(6,112(5)\)

\(6,112(5)=6\dfrac{1125-112}{9000}=6\dfrac{1013}{9000}\)

d)
\(0,86(461)=\dfrac{86461-86}{99900}=\dfrac{86375}{99900}\)

e)
\(0,6(4229)=\dfrac{64229-6}{99990}=\dfrac{64223}{99990}\)

f)
\(0,607(91)=\dfrac{60791-607}{99000}=\dfrac{60184}{99000}\)

Jak obliczyć zamiana ułamków okresowych na zwykłe – zadanie 2 - wyniki

1×3 =