Eszkola

Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 3 obliczenia

Wykonaj dzielenie:

a) \( \dfrac{3}{5} : \dfrac{8}{3}\)

b) \( \dfrac{7}{2} : \dfrac{4}{9}\)

c) \( \dfrac{1}{10} : \dfrac{5}{2}\)

d) \( \dfrac{12}{15} : \dfrac{3}{7}\)

e) \( \dfrac{4}{7} : \dfrac{6}{15}\)

Rozwiązanie

a)
\( \dfrac{3}{5} : \dfrac{8}{3}= \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{3}{8}=\dfrac{3\cdot 3}{5\cdot 8}=\dfrac{9}{40}\)

b)
\( \dfrac{7}{2} : \dfrac{4}{9}= \dfrac{7}{2} \cdot \dfrac{9}{4}=\dfrac{7\cdot 9}{2\cdot 4}=\dfrac{63}{8}\)

c)
\( \dfrac{1}{10} : \dfrac{5}{2}= \dfrac{1}{10} \cdot \dfrac{2}{5}=\dfrac{1\cdot 2}{10\cdot 5}=\dfrac{2}{50}\)

d)
\( \dfrac{12}{15} : \dfrac{3}{7}= \dfrac{12}{15} \cdot \dfrac{7}{3}=\dfrac{12\cdot 7}{15\cdot 3}=\dfrac{84}{45}\)

e)
\( \dfrac{4}{7} : \dfrac{6}{15}= \dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{15}{6}=\dfrac{4\cdot 15}{7\cdot 6}=\dfrac{60}{42}\)

Jak obliczyć mnożenie i dzielenie ułamków – zadanie 3 - wyniki

9-4 =