Eszkola

Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 2 obliczenia

Wykonaj mnożenie

a) \( \dfrac{7}{5} \cdot \dfrac{8}{13}\)

b) \( \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{2}{9}\)

c) \( \dfrac{6}{7} \cdot \dfrac{14}{18}\)

d) \( \dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{1}{8}\)

e) \( \dfrac{24}{16} \cdot \dfrac{36}{12}\)

Rozwiązanie

a)
\(\dfrac{7}{5} \cdot \dfrac{8}{13}=\dfrac{7\cdot 8}{5\cdot 13}=\dfrac{56}{65}\)

b)
\(\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{2}{9}=\dfrac{3\cdot 2}{4\cdot 9}=\dfrac{6}{36}\)

c)
\(\dfrac{6}{7} \cdot \dfrac{14}{18}=\dfrac{\not{6}^1\cdot \not{14}^2}{\not{7}^1\cdot \not{18}^3}=\dfrac{1\cdot 2}{1\cdot 3}=\dfrac{1}{3}\)

d)
\(\dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{1}{8}=\dfrac{\not{8}^1\cdot 1}{3\cdot \not{8}^1}=\dfrac{1\cdot 1}{3\cdot 1}=\dfrac{1}{3}\)

e)
\(\dfrac{24}{16} \cdot \dfrac{36}{12}=\dfrac{\not{24}^{\not{2}^{\: 1}}\cdot 36}{\not{16}^8\cdot \not{12}^1}=\dfrac{1\cdot \not{36}^9}{\not{8}^2\cdot 1}=\dfrac{1\cdot 9}{2\cdot 1}=\dfrac{9}{2}\)Zadanie 1 

Zadanie 3 

Jak obliczyć mnożenie i dzielenie ułamków – zadanie 2 - wyniki

5-2 =