Eszkola

Wzory na wskaźniki stopy dywidendy wzór

Wzór na wskaźnik stopy dywidendy ma postać:

\(\text{Wskaźnik stopy dywidendy} = \dfrac{\text{dywidenda na 1 akcję}}{\text{cena rynkowa 1 akcji}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik stopy wypłat dywidendy ma postać:

\(\text{Wskaźnik stopy wypłat dywidendy} = \dfrac{\text{dywidena na 1 akcję}}{\text{zysk na 1 akcję}} \cdot 100\%\)

Wzory na wskaźniki stopy dywidendy - jak stosować w praktyce?

5+8 =