Eszkola

Wzór na saldo bilansu płatniczego wzór

Wzory na saldo bilansu płatniczego

Wzory na saldo bilansu płatniczego mają postać:

\(BP = BB + BK = (E_x - I_m) + BK\)

lub

\(BP = e \: \cdot P_k \: \cdot \: Q_{ex} \: - P_z \: \cdot \: Q_{im} \: + \: BK\)

Wyjaśnienie symboli:

\(BP\) - saldo bilansu płatniczego

\(BB\) - saldo bilansu obrotów bieżących

\(BK\) - saldo bilansu obrotów kppitałowych

\(E_x\) - wartość eksportu

\(I_m\) - wartość importu

\(e\) - kurs walutowy

\(P_k\) - poziom cen krajowych dóbr

\(Q_{ex}\) - ilość dóbr esksportowanych

\(P_z\) - poziom cen zagranicznych dóbr

\(Q_{im}\) - ilość dóbr importowanych


Wzór na saldo bilansu obrotów bieżących

Wzór na saldo bilansu płatniczego - jak stosować w praktyce?

8-1 =