Eszkola

Wzór na wskaźnik cen

Wzór na wskaźnik cen ma postać:

\(Wsk_c = \sum\limits_{i=1}^n  (\dfrac{c_{i1}}{c_{i0}} \: \cdot \: u_{i0} \: \cdot 100)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(Wsk_c\) - wskaźnik cen

\(c_{i1}\) -cena dobra i w okresie t1

\(c_{i0}\) -cena dobra i w okresie t0

\(u_{i0}\) - "waga" przypisana dobru i, określona najczęściej przez udział dobra i w ogólnych wydatkach w okoresie t0

\(n\) - liczba dóbr