Eszkola

Wzór na mnożnik wydatków rządowych wzór

Wzór na mnożnik wydatków rządowych ma postać:

\(m_g = \dfrac{\Delta Y}{\Delta G_a} = \dfrac{1}{1 - k_{sk} (1-t)}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_g\) - mnożnik wydatków rządowych

\(\Delta Y\) - zmiana dochodu narodowego

\(\Delta G_a\) - zmiana autonomicznych wydatków rządowych

\(k_sk\)  - krańcowa skłonność do konsumpcji, spełniająca warunek \(0 < k_{sk} < 1\)

\(t\) - stopa opodatkowania


Wzory na mnożnik pieniężny

Wzór na mnożnik inwestycyjny

Wzór na mnożnik podatkowy

Wzór na mnożnik wydatków rządowych - jak stosować w praktyce?

9-4 =