Eszkola

Wzór na mnożnik podatkowy wzór

Wzór na mnożnik podatkowy ma postać:

\(m_t = \dfrac{\Delta Y}{\Delta T_a} = \dfrac{-k_{sk}}{1 - k_{sk} (1-t)}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_t\) - mnożnik podatkowy 

\(\Delta Y\) - zmiana dochodu narodowego

\(\Delta T_a\) - zmiana podatków autonomicznych

\(k_sk\) - krańcowa skłonność do konsumpcji, spełniająca warunek \(0 < k_{sk} < 1\)

\(t\) - stopa opodatkowania


Wzory na mnożnik pieniężny

Wzór na mnożnik inwestycyjny

Wzór na mnożnik wydatków rządowych

Wzór na mnożnik podatkowy - jak stosować w praktyce?

6-1 =