Eszkola

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów wzór

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów ma postać:

\(PKB = \sum \:  \text{WD} = \sum \: \text{DCP}\)

Wyjaśnienie symboli;

\(\sum \:  \text{WD}\) - suma wartości dodanych

\(\sum \: \text{DCP}\) - suma dochodów czynników produkcji

Obliczanie PKB metodą sumowania dochodów polega na dodowaniu dochodów (płace, renty, procenty i zyski), powstających w procesie wytwarzania produktów i usług w danym roku. Suma tych dochodów musi być równa ogólnej sumie wartości dodanej, bowiem wartość dodana składa się z dochodów otrzymywanych przez uczestników procesu produkcji.


Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków

Wzór na PKB w cenach rynkowych

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji

Wzór na PNN w cenach czynników produkcji

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów - jak stosować w praktyce?

1×1 =