Eszkola

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji wzór

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji ma postać:

\(PKB_{ccp} = PKB_{cr} - PP + S = \sum \: \text{DCP}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(PKB_{ccp}\) - produkt krajowy brutto w cenach czynników produkcji

\(PKB_{cr}\) - produkt krajowy brutto w cenach rynkowych

\(PP\) - podatki pośrednie

\(S\) - subsydia

\(\sum \: \text{DCP}\) - suma dochodów czynników produkcji

PKB w cenach czynników produkcji jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrendich i uwzględnieniem subsydiów.


Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków

Wzór na PKB w cenach rynkowych

Wzór na PNN w cenach czynników produkcji

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji - jak stosować w praktyce?

9-1 =