Eszkola

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji wzór

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji ma postać:

\(PNB_{ccp} = PKB_{cp} + DN\)

Wyjaśnienie symboli:

\(PNB_{ccp}\) - produkt narodowy brutto

\(PKB_{cp}\) - produkt krajowy w cenach czynników produkcji

\(DN\) - dochody netto z tytuły własności za granicą


Produkt narodowy brutto (PNB) jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji.


Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków

Wzór na PKB w cenach rynkowych

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji

Wzór na PNN w cenach czynników produkcji

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji - jak stosować w praktyce?

7-2 =