Eszkola

Wzór na PKB w cenach rynkowych wzór

Wzór na PKB w cenach rynkowych ma postać:

\(PKB_{cr} = C + I + G + X = C_k + I_ k + G_k + E_{xk}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(PKB_{cr}\) - produkt krajowy brutto w cenach rynkowych

\(C_k\) - wydatki na dobra konsumpcyjne (produkty i usługi) wytwarzane w kraju

\(I_k \) - wydatki na krajowe dobra inwestycyjne

\(G_k\) - wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne produkty i usługi, z wyłączeniem płatności transferowych

\(E_{xk}\) - wydatki zagranicy na krajowe dobra eksportowe

\(C, I, G\) - zaierają komponenty z importu

\(X\) - eksport netto (różnica między eksportem a importem)

PKB w cenach rynkowych jest miarą produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorócw, a więc włączających podatki pośrednie.


Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji

Wzór na PNN w cenach czynników produkcji

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji

Wzór na PKB w cenach rynkowych - jak stosować w praktyce?

6+5 =