Eszkola

Wzór na PNB metodą sumowania wydatków

Wzór na Produkt Narodowy Brutto (PNB) metodą sumowania wydatków ma postać:

\(PNB = C + I + G + E_x - I_m + R\)

Wyjaśnienie symboli:

\(PNB\) - produkt narodowy brutto

\(C\) - konsumpcja

\(I\) - inwestycje

\(G\) - wydatki rządowe

\(E_x\) - eksport

\(I_m\) - import

\(R\) - transfery zagraniczne