Eszkola

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności podaży

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności podaży ma postać:

 \(E^S_P = \dfrac{\Delta Q^S}{Q^S} : \dfrac{\Delta P}{P} = \dfrac{\Delta Q^S}{\Delta P} \cdot \dfrac{P}{Q^S}\)

lub inaczej:

\(E^D_P = \dfrac{\%\Delta Q^S}{\%\Delta P}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E^S_P\) - współczynnik cenowej elastyczności podaży

\(Q^S\) - wielkość podaży na dane dobra w okresie wyjściowym (przed zmianą ceny)

\(\Delta Q^S\) - zmiana wielkości podaży na dane dobro wywołana zmianą jego ceny

\(P\) - cena dobra w okresie wyjściowym (przed jej zmianą)

\(\Delta P\) - zmiana ceny dobra, czyli różnica między ceną nową a jego ceną w okresie wyjściowym

\(\%\Delta Q^S\) - procentowa zmiana wielkości podaży

\(\%\Delta P\) - procentowa zmiana ceny

 

Cenowa elastyczność podaży jest to stosunek względnej zmiany podaży do względnej zmiany ceny danego dobra (lub procentowej zmiany podaży do procentowej zmiany ceny).