Eszkola

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności podaży wzór

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności podaży ma postać:

 \(E^S_P = \dfrac{\Delta Q^S}{Q^S} : \dfrac{\Delta P}{P} = \dfrac{\Delta Q^S}{\Delta P} \cdot \dfrac{P}{Q^S}\)

lub inaczej:

\(E^D_P = \dfrac{\%\Delta Q^S}{\%\Delta P}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E^S_P\) - współczynnik cenowej elastyczności podaży

\(Q^S\) - wielkość podaży na dane dobra w okresie wyjściowym (przed zmianą ceny)

\(\Delta Q^S\) - zmiana wielkości podaży na dane dobro wywołana zmianą jego ceny

\(P\) - cena dobra w okresie wyjściowym (przed jej zmianą)

\(\Delta P\) - zmiana ceny dobra, czyli różnica między ceną nową a jego ceną w okresie wyjściowym

\(\%\Delta Q^S\) - procentowa zmiana wielkości podaży

\(\%\Delta P\) - procentowa zmiana ceny

 

Cenowa elastyczność podaży jest to stosunek względnej zmiany podaży do względnej zmiany ceny danego dobra (lub procentowej zmiany podaży do procentowej zmiany ceny).

Wzór na współczynnik cenowej elastyczności podaży - jak stosować w praktyce?

7-4 =