Eszkola

Podaż definicja i przykłady

Podaż to ilość dóbr i usług oferowanych do sprzedaży po określonej cenie. i w określonym czasie. Innymi słowy podaż to określona wielkość dóbr (towarów lub usług), które producent jest w stanie dostarczyć na rynek w ustalonej cenie i w ustalonym czasie.

Podaż, zakładając, że inne czynniki rynkowe nie zmienią się, zależy od cen towarów, które są oferowane do sprzedaży. Wraz ze wzrostem ceny towarów, zwiększa się ich oferta na rynku, ponieważ sprzedający, mając na celu jak największy zarobek, stara się jednocześnie zwiększać dostawy. Na rynek wchodzą też nowi producenci zachęceni rosnącymi cenami towarów i możliwością osiągnięcia większych zysków.

Prawo podaży mówi, że przy niezmienności innych warunków rynkowych podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży. Zmiany wielkości podaży następują więc w tym samym kierunku co zmiany cen.

Na wykresie poniżej została naniesiona krzywa podaży. Powstała ona w wyniku zestawienia wielkości podaży na dany produkt do ceny za ten produkt.

Podaż

Na wykresie zilustrowano zależność wielkości podaży na czekoladę od jej ceny. Widać na nim jak zachowują się producenci czekolady, tj. dla ceny 2 zł za jedną czekoladę oferta producenta wynosi tylko 10 sztuk, dla ceny 4 zł za tabliczkę czekolady oferta producenta zwiększy się do 40 sztuk, natomiast w przypadku wzrostu ceny za czekoladę do 7,5 zł producent będzie gotów sprzedać aż 60 sztuk.

Spadek ceny dobra, przy założeniu niezmienności innych czynników rynkowych, prowadzi do tego, że ze sprzedanych towarów pozostaje coraz mniej zysków. W takiej sytuacji coraz mniej producentów wyraża zainteresowanie produkcją danego dobra. Natomiast konsumenci w sytuacji, kiedy cena spada nabywają coraz więcej dóbr i usług. Wzrost ceny dóbr i usług, przy braku zmian w innych czynnikach rynkowych, przyczynia się do wzrostu zysków, co zachęca przedsiębiorstwa do zwiększania produkcji oraz skłania nowe firmy, aby zacząć produkować dane dobro.

Poziom podaży nie zależy wyłącznie od ceny towaru. Wielkość podaży jest uzależniona przede wszystkim od wielkości produkcji, a ta z kolei zależy od:

- cen czynników produkcji, np. wzrost poszczególnych czynników produkcji, tj. czynszu, opłat za energię, za pracę powoduje, że produkcja staje się mniej opłacalna,

- materiałochłonności produkcji (wpływa ona na podaż w zależności od ilości nakładów poniesionych przy produkcji dóbr),

- stosowanej technologii produkcji, np. wprowadzanie nowych i efektownych technologii obniża koszty produkcji; niższe koszty produkcji powodują wyższą podaż danego produktu, natomiast wyższe koszty zmniejszają tę podaż,

- cen innych dóbr, np. wzrost ceny masła spowoduje wzrost popytu na margarynę, tym samym podaż masła zmniejszy się),

- oczekiwań dotyczących zmian ceny, np. jeżeli istnieje powszechne przekonanie, że w przyszłości ceny zbóż wzrosną, to rolnicy nie dostarczą zboża na rynek w takich ilościach, gdyby nie oczekiwali zmiany cen,

- minimalnych standardów np. bezpieczeństwa, których podnoszenie powoduje wzrost kosztów produkcji i spadek podaży,
dostępności surowców i łatwości ich pozyskania,

- podatków (uważane są za koszt dodatkowy dla przedsiębiorstwa, zatem przyczyniają się do spadku podaży) i subsydiów (traktowane są jako czynnik zwiększający podaż),

- konkurencja (większa ilość przedsiębiorstw na rynku o takim samym profilu tym oznacza wzrost podaży),

- w przypadku rynku artykułów rolnych podaż uzależniona jest od urodzaju w danym roku.

Ilość produktów, która została wyprodukowana nie jest jednak równa podaży. Przyczyn takiej sytuacji może być kilka, bowiem część wyprodukowanych dóbr może zostać zniszczona, pozostać w magazynie lub zostać przesunięta z magazynu do sprzedaży. Na wielkość podaży ma wpływ także ilość produktów eksportowanych oraz importowanych. Firmy czasami muszą również w ramach reklamacji wymieniać produkt wadliwy na nowy.


Podaż Wasze opinie

2+3 =