Eszkola

Mikroekonomia definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Mikroekonomia zajmuje się przede wszystkim badaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się zatem między innymi takimi zagadnieniami, jak: co określa cenę poszczególnego dobra, co decyduje o wielkości produkcji danej firmy czy gałęzi przemysłu, co decyduje o wysokości płac, zysków, a także tym, jak poszczególne narzędzia ingerencji państwa w sprawy gospodarcze (np. ustawa o minimum płacowym) wpływają na poziom produkcji na poszczególnych rynkach. Mikroekonomia bada sposób, w jaki podejmowane są i jak oddziałują na siebie indywidualne decyzje uczestników rynku. Jednym z głównych jej zagadnień jest zasadność spostrzeżenia Adama Smitha, że uczestnicy rynku, kierując się własnym interesem, przeważnie zwiększają korzyści całego społeczeństwa.

Przedmiotem analizy mikroekonomicznej jest szczegółowe badanie indywidualnych decyzji odnoszących się do pojedynczych towarów. Na przykład, można badać, dlaczego poszczególne gospodarstwa domowe preferują skutery, a nie rowery oraz w jaki sposób producenci decydują o tym, czy wytwarzać skutery, czy rowery. W warunkach rynkowych można badać rynek samochodów. Porównując go następnie z rynkiem rowerów udaje się wyjaśnić relacje cen skuterów i rowerów oraz relacje ich podaży.

Mikroekonomiści zajmują się szczegółowymi badaniami jednego aspektu życia gospodarczego, ale dla zachowania prostoty i jasności analizy pomijają jego związki z resztą gospodarki. Przykładowo analiza mikroekonomiczna płac górników koncentrowałaby się przede wszystkim na cechach zawodu górnika oraz zdolności właścicieli kopalń do płacenia. Jednak zostałoby w niej pominięte efekty pośrednie, które mogłyby przyczynić się do wzrostu płac górników. Takim efektem pośrednim mogłoby być wykorzystanie podwyższenia płac górnikom przez pracowników w przemyśle motoryzacyjnym. Ci drudzy próbowaliby negocjować wyższe płace dla siebie. W efekcie takiej sytuacji mogliby oni sobie pozwolić na zakup większych domów, które zużywałyby więcej węgla do ogrzewania.

Gdy analiza mikroekonomiczna prowadzona jest w powyższy uproszczony sposób, tj. pomija efekty pośrednie (różne współzależności zachodzące w gospodarce), nosi wówczas nazwę analizy cząstkowej. Są jednak sytuacje, w których efekty pośrednie są zbyt ważne, aby je pominąć.
Mikroekonomia stara się na podstawie analizy rynków poszczególnych towarów stworzyć ogólny obraz konsumpcji, produkcji i wymiany w całej gospodarce w danym momencie.


Mikroekonomia Wasze opinie

8-4 =

Oprócz mikroekonomia może Ci się przydać