Eszkola

Wzór na współczynnik aktywności zawodowej wzór

Wzór na współczynnik aktywności zawodowej ma postać:

\(a_z = \dfrac{S_r}{L_p}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a_z\) - współczynnik aktywności zawodowej

\(S_r\) - aktywni zawodowo (zasoby siły roboczej)

\(L_p\) - ludność wieku produkcyjnym


Im wyższy jest ten współczynnik aktywności zawodowej , tym większa częśc ludności w wieku produkcyjnym chce pracować zawodowo.


Wzór na zasoby siły roboczej

Wzór na wskaźnik stopy bezrobocia

Wzór na wielkość zasobu bezrobocia

Wzór na współczynnik aktywności zawodowej - jak stosować w praktyce?

7-1 =