Eszkola

Wzór na użyteczność krańcową wzór

Wzór na użyteczność krańcową ma postać:

\(UK = dU/dy_i\)

Wyjaśnienie symboli:

\(UK\) - użyteczność krańcowa

\(dU\) - zmiana użyteczności całkowitej (pochodna) spowodowana zmianą ilości konsumowanego dobra

\(dy_i\) - zmiana ilości konsumowanego dobra i


Użyteczność krańcowa oznacza zmianę użyteczności całkowitej, spowodowaną zmianą ilości konsumowanego dobra o jednostkę, czyli inaczej wzrost satysfakcji konsumenta wynikający ze zwiększenia konsumpcji danego dobra o kolejną, dodatkową jednostkę.

Wzór na użyteczność krańcową - jak stosować w praktyce?

2+9 =
  • N Natalia 09.12.2022

    Ok