Eszkola

Wzór na wskaźnik stopy bezrobocia wzór

Wzór na wskaźnik stopy bezrobocia ma postać:

\(b = \dfrac{B}{S_r} \cdot 100\)

Wyjaśnienie symboli:

\(b\) - wskaźnik stopy bezrobocia

\(B\) - bezrobotni

\(S_r\) - aktywni zawodowo


Wzór na współczynnik aktywności zawodowej

Wzór na zasoby siły roboczej

Wzór na wielkość zasobu bezrobocia

Wzór na wskaźnik stopy bezrobocia - jak stosować w praktyce?

5-4 =