Eszkola

Wzór na wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE

Wzór na wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE ma postać:


\(\text{Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE} = \dfrac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny}}\cdot 100\%\)


Można również skorzystać ze wzoru:

\(ROE = \dfrac{\text{Zysk netto}}{\text{Sprzedaż}}\cdot\dfrac{\text{Sprzedaż}}{\text{Aktywa}}\cdot\dfrac{\text{Aktywa}}{\text{Kapitał własny}} = \)

\(= \text{Zyskowność netto} \cdot \text{Obrót aktywami} \cdot \text{Mnożnik kapitału własnego}\)