Eszkola

Wzory na wskaźniki pokrycia majątku wzór

Wzór na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał własny}}{\text{majątek trwały}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał stały}}{\text{majątek trwały}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałami krótkoterminowymi ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku obr. kapitałami krótkoterminowymi} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał krótkoterminowy}}{\text{majątek obrotowy}}\cdot 100\%\)

Wzory na wskaźniki pokrycia majątku - jak stosować w praktyce?

8-3 =