Eszkola

Wzory na wskaźniki zdolności do obsługi długu przedsiębiorstwa wzór

Wzór na wskaźnik pokrycia obsługi długu I ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia obsługi długu I} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT)}}{\text{raty kapitałowe + odsetki}}\)

Wzór na wskaźnik pokrycia obsługi długu II ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia obsługi długu II} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk po opodatkowaniu + odsetki}}{\text{raty kapitałowe + odsetki}}\)

Wzór na wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT)}}{\text{odsetki}}\)

Wzór na wskaźnik pokrycia zobowiązań z cash flow ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia zobowiązań z cach flow} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk netto + amortyzacja}}{\text{przeciętny stan zobowiązań}}\)

Wzory na wskaźniki zdolności do obsługi długu przedsiębiorstwa - jak stosować w praktyce?

6+3 =