Eszkola

Wzory na wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa wzór

Wzór na wskaźnik zysku przypadającego na jedną akcję EPS (Earning per Share) ma postać:

\(EPS = \dfrac{\text{zysk netto}}{\text{liczba wyemitowanych akcji}}\) 


Wzór na wskaźnik ceny do zysku na jedną akcję P/E (Price to Earning Ratio) ma postać:

\(P/E = \dfrac{\text{cena rynkowa jednej akcji}}{\text{EPS}}\)


Wzór na wartość rynkową (WR) przedsiębiorstwa ma postać:

\(WR = P/E \cdot \text{zysk netto}\)


Wzory na wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa - jak stosować w praktyce?

2+1 =