Eszkola

Wzór na efektywność społeczną wzór

Wzór na efektywność społeczną ma postać:

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} = \dfrac{K_{ps(x)}}{K_{ps(y)}}\)

oraz

\(\dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} = \dfrac{K_{ks(x)}}{K_{ks(y)}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}}\) - stosunek użyteczności krańcowych dóbr X i Y

\(\dfrac{K_{ps(x)}}{K_{ps(y)}}\) - stosunek krańcowych pożytków społecznych z dóbr X i Y

\(\dfrac{K_{ks(x)}}{K_{ks(y)}}\) - stosunek krańcowych kosztów prywatnych dóbr X i Y


Wzór na efektywność prywatną producenta

Wzór na efektywność prywatną konsumenta

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany

Wzór na efektywność społeczną - jak stosować w praktyce?

7+1 =