Eszkola

Wzór na stopę wzrostu gospodarczego wzór

Wzór na stopę wzrostu gospodarczego


Wzór na stopę wzrostu gospodarczego ma postać:

\(g = \dfrac{\Delta Y}{Y} \cdot 100\%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(g\) - stopa wzrostu PKB, DN lub produkcji

\(\Delta Y\) - zmiana PKB, DN lub produkcji w danym okresie

\(Y\) - wartość PKB, DN lub produkcji

Wzór na stopę wzrostu gospodarczego - jak stosować w praktyce?

7×6 =

Oprócz - wzór na wzór na stopę wzrostu gospodarczego może Ci się przydać