Eszkola

Wzór na mnożnik kapitału własnego wzór

Wzór na mnożnik kapitału własnego (MKW) ma postać:

\(MKW = \dfrac{\text{Aktywa ogółem}}{\text{Kapitał własny}}\)

Aby obliczyć mnożnik kapitału własnego należy podzielić wielkość aktywów ogółem przez wielkość kapitału własnego.

Wzór na mnożnik kapitału własnego - jak stosować w praktyce?

6-3 =