Eszkola

Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza wzór

Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza ma postać:

\(L = k_m \: \cdot P \: \cdot Y\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - popyt na niminalne zasoby pieniądza

\(k_m\) - stały współczynnik, który można interpretować jako odwrotność szybkości obiegu pieniądza \(k_m = \dfrac{1}{V_m}\)

\(Y\) - realny dochód narodowy


Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na łączny popyt na pieniądz


Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza

Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza - jak stosować w praktyce?

6-1 =