Eszkola

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym wzór

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym ma postać:

\(\dfrac{L}{P} = f (Y, r)\)
  
Powyższe równanie oznacza, że popyt na pieniądz w ujęciu realnym rośnie wraz ze wzrostem realnego dochodu narodowego i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej.                  

lub

\(\dfrac{L}{P} = f (Y, r, k_{tr})\)
                 
Powyższe równanie oznacza, że popyt na pieniądz w ujęciu realnym rośnie wraz ze wzrostem realnego dochodu narodowego i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej oraz rośnie wraz ze wzrostem przeciętnych kosztów zamiany róznych aktywów na pieniądz.                

Wyjaśnienie symboli:

\(\dfrac{L}{P}\) - realny popyt na pieniądz (popyt na realne zasoby pieniądza, czyli zasoby nominalne odniesione do średniego poziomu cen \((\dfrac{L}{P})\)

\(Y\) - realny dochód narodowy

\(r\) - nominalna stopa procentowa

\(k_{tr}\) - koszt transakcji zamiany różnych aktywów na pieniądz lub odwrotnie


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na łączny popyt na pieniądz

Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny

Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza


                     

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym - jak stosować w praktyce?

4×3 =