Eszkola

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W poniższej tabeli prezentujemy wartość przeciętnego zatrudnienia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym. Prezentowane wartości przedstawiono w jednostce mln (milion osób). Prezentowane dane dla przeciętnego zatrudnienia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw obejmują jedynie podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Wartości przeciętnego zatrudnienia w Polsce prezentowane są od początku 2005 roku.

             

                                                                                                                               

Miesiąc / Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 4,734 4,742 4,740 4,751 4,753 4,767 4,769 4,773 4,785 4,795 4,801 4,795
2006 4,859 4,858 4,866 4,886 4,898 4,915 4,924 4,939 4,954 4,967 4,983 4,991
2007 5,045 5,067 5,086 5,102 5,112 5,141 5,156 5,178 5,189 5,216 5,229 5,237
2008 5,339 5,363 5,376 5,382 5,383 5,383 5,392 5,391 5,395 5,397 5,386 5,353
2009 5,374 5,352 5,325 5,309 5,292 5,280 5,273 5,270 5,267 5,267 5,265 5,255
2010 5,301 5,293 5,294 5,308 5,320 5,336 5,350 5,352 5,364 5,375 5,381 5,379
2011 5,501 5,513 5,509 5,514 5,514 5,527 5,528 5,520 5,515 5,512 5,515 5,503
2012 5,551 5,543 5,539 5,531 5,530 5,531 5,529 5,522 5,514 5,510 5,497 5,474
2013 5,507 5,497 5,489 5,478 5,479 5,488 5,489 5,494 5,495 5,500 5,501 5,491
2014 5,506 5,508 5,515 5,515 5,515

Dane na podstawie GUS

Opinie - Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

8-3 =