Eszkola

Stopa bezrobocia w Polsce

Przydatne kalkulatory i narzędzia


W poniższej tabeli prezentujemy stopę bezrobocia w Polsce, poczynając od początku roku 2000. Wartości podane w tabeli są wartościami procentowymi (%). Stopa bezrobocia podawana jest w ujęciu miesięcznym, co stanowi najczęstszą formą przentowania tego wskaźnika makroekonomicznego. Stopę bezrobocia dla całego roku czy całego kwartału najczęściej prezentuje się poprzez podanie wartości stopy bezrobocia na koniec danego okresu, np: dla roku 2005 będzie to stopa bezrobocia przypadająca na grudzień 2005r. 


Miesiąc / Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 13,7 14,0 14,0 13,8 13,6 13,6 13,8 13,9 14,0 14,1 14,5 15,1
2001 15,7 15,9 16,1 16,0 15,9 15,9 16,0 16,2 16,3 16,4 16,8 17,5
2002 18,1 18,2 18,2 17,9 17,3 17,4 17,5 17,5 17,6 17,5 17,8 18,0
2003 20,6 20,7 20,6 20,3 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 19,3 19,5 20,0
2004 20,6 20,6 20,4 19,9 19,5 19,4 19,3 19,1 18,9 18,7 18,7 19,0
2005 19,4 19,4 19,2 18,7 18,2 18,0 17,9 17,7 17,6 17,3 17,3 17,6
2006 18,0 18,0 17,8 17,2 16,5 15,9 15,7 15,5 15,2 14,9 14,8 14,8
2007 15,1 14,8 14,3 13,6 12,9 12,3 12,1 11,9 11,6 11,3 11,2 11,2
2008 11,5 11,3 10,9 10,3 9,8 9,4 9,2 9,1 8,9 8,8 9,1 9,5
2009 10,4 10,9 11,1 10,9 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,4 12,1
2010 12,9 13,2 13,0 12,4 12,1 11,7 11,5 11,4 11,5 11,5 11,7 12,4
2011 13,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12,5
2012 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13,4
2013 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4
2014 14,0 13,9 13,5 13,0 12,5
Dane na podstawie GUSOpinie - Stopa bezrobocia w Polsce

9+9 =