Eszkola

Wzór na równanie obiegu pieniądza wzór

Wzór na równanie obiegu pieniądza ma postać:

\(M \cdot V = P \cdot Q\)

Wyjaśnienie symboli:

\(M\) - zasoby pieniądza

\(V\) - prędkość obiegu pieniądza

\(P\) - ceny dóbr i usług

\(Q\) - ilość wytwarzanych dóbr i usług


Zasoby pieniądza pomnożone przez prędkość jego obiegu równe są cenom dóbr i usług pomnożonych przez wielkość ich produkcji.

Wzór na równanie obiegu pieniądza - jak stosować w praktyce?

8-1 =