Eszkola

Rolnictwo – uwarunkowania przyrodnicze

Rozmieszczenie upraw poszczególnych roślin zależy od warunków przyrodniczych danego miejsca, czyli klimatu, zasobów wodnych, ukształtowania powierzchni, wysokości nad poziomem morza, uwarunkowań glebowych.
Klimat jest ważny ze względu na nasłonecznienie, temperaturę, okres wegetacji roślin, opady i wiatry. Najlepsze są miejsca, gdzie jest relatywnie ciepło z wysokim nasłonecznieniem i długim jego czasem, długotrwającym okresem wegetacyjnym (powyżej 200 dni), odpowiednio wysokimi i rozłożonymi w czasie opadami atmosferycznymi. 
Zasoby wodne decydują o ilości i głębokości zmagazynowanej wody w glebie. Ważna jest również dostępność do wód powierzchniowych. 
Najlepsze są miejsca, gdzie wody gruntowe nie są bardzo płytko ani bardzo głęboko, tak aby rośliny mogły pobierać potrzebną ilość do wzrostu, ale nie miały jej nadmiaru. 
Pod względem ukształtowania powierzchni najkorzystniejsze są tereny równinne i lekko pofalowane. Ma to wpływ na samoistny ruch wody, która nie zalega gdy jej za dużo, ale opada niżej. 

Najlepsze gleby pod uprawy roślin to te, które są żyzne i urodzajne, czyli takie, które dostarczają roślinom odpowiednią ilość składników pokarmowych, aby następował prawidłowy rozwój roślin. 
 

Rolnictwo - uwarunkowania przyrodnicze Wasze opinie

8-2 =

Oprócz rolnictwo - uwarunkowania przyrodnicze może Ci się przydać