Eszkola

Skamieniałości – czym są?

Skamieniałości to szczątki organizmów żywych oraz ślady ich działalności życiowej, które są zachowane do dnia dzisiejszego. Najpowszechniej tworzyły się w środowiskach wodnych, w których jest szybkie tempo sedymentacji, więc szkielety martwych organizmów ulegały szybkiemu zagrzebywaniu, w wyniku czego nie rozpuszczały się ani nie kruszyły. W środowisku lądowym zachowanie szczątków organizmów żywych jest niemal niemożliwe, ponieważ w glebach następuje prawie całkowite rozłożenie materii organicznej. Najlepiej zachowują się zmineralizowane części organizmów czyli szkielety i zęby. 

Proces powstawania skamieniałości to fosylizacja
Podczas procesu fosylizacji substancja mineralna budująca szkielet może się zmienić pod względem fizycznym (wygląd) lub chemicznym (skład), ale równie dobrze może się w ogóle nie zmienić i wówczas jej wygląd oraz skład pozostanie taki sam. Gdy następuje zmiana fizyczna następuje przeobrażenie szkieletu w procesie krystalizacji i rekrystalizacji. W przypadku zmian chemicznych jest to substytucja (pierwotna substancja mineralna jest zastępowana wtórną) oraz uwęglenie (wzbogacenie szczątków w węgiel), które zachodzi w warunkach beztlenowych. 

Skamieniałości śladowe są to jedynie ślady jakie zostały po organizmach , jak np. ślady poruszania się organizmów, domostwa, ślady żerowania, kopalne odchody (koprolity). 
Skamieniałości przewodnie to takie, które istniały w krótkim okresie czasu, ale były bardzo rozprzestrzenione wskutek czego ich występowanie w skalach jest powszechne. Pozwalają na porównanie wieku skał w daleko położonych od siebie miejscach na ziemi. 

Przykładowe skamieniałości:
- trylobity
- goniatyty
- koralowce
- czteropromienne graptolity
- amonity, 
- inoceramy, 
- mumuity

Skamieniałości – czym są?

Autor zdjęcia: Obraz Josef Stempfer z Pixabay

Skamieniałości Wasze opinie

2+4 =

Oprócz skamieniałości może Ci się przydać