Eszkola

Litostratygrafia

Litostratygrafia określa skały skorupy ziemskiej na podstawie głównych cech litologicznych i ich zmienności, czyli brane pod uwagę są wyłącznie budujące minerały. 
W przypadku ustalania wieku skał należy kierować się zasadą superpozycji, która mówi że warstwy młodsze leżą na warstwach starszych, przy czym warunkiem jest opis miejsca niezaburzonego tektonicznie lub słabozaburzonego. 
Odtworzenie historii geologicznej obszaru jest możliwa dzięki analizie jego profilu geologicznego i niezgodności między skałami.  
 

Litostratygrafia Wasze opinie

1×5 =

Oprócz litostratygrafia może Ci się przydać